ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง (อัพเดด 13/07/2562)

   หลังจากทางร้านได้รับการโอนเงินและหากแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00.ในวันจันทร์ถึงศุกร์และก่อน 10.30น.ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ  ตามปกติทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่ท่านได้เลือกแบบวิธีจัดส่งไว้ภายในวันนั้น หากหลังจากเวลา 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และหลัง 10.30น.ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆจะจัดส่งให้ในวันถัดไป หรือหากทางร้านมีปัญหาขัดข้องบางประการที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันถัดไปโดยทางร้านจะติดต่อกลับไปยังคุณลูกค้าผ่านกล่องส่งความในรายการสั่งซื้อนั้นๆ หรือในกรณีเร่งด่วนทางร้านจะโทรติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้

     การจัดส่งแต่ละแบบ มีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดดังนี้

    1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและไม่ต้องการความเร่งด่วนโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ สำหรับเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑลและเขตภาคกลาง และเขตภาคอื่นๆ จะใช้เวลาประมาณ 5-7วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางและปริมาณงานของไปรณีย์    การส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถใช้หมายเลขติดตาม Tracking Number ไปตรวจสอบแบบออนไลน์ได้แต่ระบบจะแสดงเฉพาะวันที่รับเข้าระบบและวันที่ถึงปลายทางเท่านั้นจะไม่แสดงสถานะทุกขั้นตอนแบบ EMS และส่งได้ไม่เกิน 2 ก.ก หากเกิน 2 ก.ก ทางร้านจะจัดส่งให้ในแบบ พัสดุ อีโคโพสต์ ( Eco post )

    2. จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะมีรอบการจัดส่งทุกวัน โดยปกติหากทางร้านได้รับการโอนเงินและแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และก่อน10.30 น ในวันเสาร์-อาทิตย์ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันนั้นทันทีและหากหลังจากนั้นจะจัดส่งให้ในวันถัดไป เนื่องจากพัสดุทุกชิ้นจะรวบรวมส่งไปรษณีย์ในเวลาประมาณ 15.30น.ของแต่ละวัน จันทร์-ศุกร์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดณขัตฤกษ์ ประมาณ 11.30น.ระยะเวลาในการจัดส่งในเขตภาคกลางกรุงเทพฯและปริมลฑล 1-2วันทำการ เขตภาคอื่น 2-3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นนำจ่ายของไปรษณีย์ปลายทาง หากปลายทางอยู่ในพื้นทีรับผิดชอบของ ปณ.อนญาติเอกชนฯ การจัดส่งจากต้นทางไปถึง ปณ.เอกชนฯ จะไม่เกิน 2-3 วัน สำหรับระยะเวลาการนำจ่ายให้จาก ปณ.เอกชนฯ ถึงผู้รับ จะขึ้นอยู่กับรอบนำจ่ายของ ปณ.เอกชนฯ นั้นๆ        

    3. จัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งทาง Kerry Epress จะรับจัดส่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ *ที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริงถ้าไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง Kerry มีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องแล้วคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาท คิดเงินเพิ่มกรณีอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 200 บาท ทำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ Kerry สูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง Kerry มากกว่าทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ ทาง kerry จะปิดรอบประมาณ 15.00 น

      * เนื่องจาก Kerry คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวมากกว่ากล่องขนาดมาตราฐานทั่วไปถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บและทาง Kerry จะไม่รับประกันความเสียหาย ดั้งนั้นทางร้านจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ! เว้นแต่ทางลูกค้าแจ้งทางร้านว่าต้องการที่จ่ายค่าส่งเพิ่มและรับความเสี่ยงเอง

   4. จัดส่งทาง J&T Express การจัดส่งทาง J&T Express จะรับจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วันวันจันทร์ -อาทิตย์ปิดรอบประมาณ 18.00น. เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการปิดรอบการจัดส่งที่ประมาณ 14.00 น และที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริงถ้าไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องโทรติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง J&Tมีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องและคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาททำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ J&Tสูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง J&T มากกว่า ทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ 

   * เนื่องจาก J&T คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวเป็นพิเศษถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บ ทางร้านขอสงวนสิทธิืที่จะเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

          * ค่าจัดส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจะมีการบวกค่ากล่องพัสดุและอุปกรณ์แพ๊คกิ้งอื่นๆไว้ด้วย

          * เมื่อสินค้าของท่านถูกส่งแล้วทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ Tracking Number ไว้ในรายละเอียดของรายการสั่งซื้อของท่านและระบบจะส่งเมล์ไปยังอีเมล์ที่ทางคุณลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้จากเมนู "ประวัติรายการสั่งซื้อ" http://www.chatchaielec.com/shop/history.php

 หากภายใน3วันไม่ได้รับสินค้าสามารถส่งข้อความแจ้งทางร้านได้ที่แบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว 

                   


หน้าร้านหน้าร้าน