ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ

PromptPay

PromptPay

เงื่อนไขการจัดส่ง (อัพเดด 24/04/2564)

   หลังจากทางร้านได้รับการโอนเงินและหากแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00.ในวันจันทร์ถึงศุกร์และก่อน 10.30น.ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ  ตามปกติทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่ท่านได้เลือกแบบวิธีจัดส่งไว้ภายในวันนั้น หากหลังจากเวลา 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และหลัง 10.30น.ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆจะจัดส่งให้ในวันถัดไป หรือหากทางร้านมีปัญหาขัดข้องบางประการที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันถัดไปโดยทางร้านจะติดต่อกลับไปยังคุณลูกค้าผ่านกล่องส่งความในรายการสั่งซื้อนั้นๆ หรือในกรณีเร่งด่วนทางร้านจะโทรติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้

     การจัดส่งแต่ละแบบ มีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดดังนี้

    1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและไม่ต้องการความเร่งด่วนโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ สำหรับเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑลและเขตภาคกลาง และเขตภาคอื่นๆ จะใช้เวลาประมาณ 5-7วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางและปริมาณงานของไปรณีย์    การส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถใช้หมายเลขติดตาม Tracking Number ไปตรวจสอบแบบออนไลน์ได้แต่ระบบจะแสดงเฉพาะวันที่รับเข้าระบบและวันที่ถึงปลายทางเท่านั้นจะไม่แสดงสถานะทุกขั้นตอนแบบ EMS และส่งได้ไม่เกิน 2 ก.ก หากเกิน 2 ก.ก ทางร้านจะจัดส่งให้ในแบบ พัสดุ อีโคโพสต์ ( Eco post )

    2. จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะมีรอบการจัดส่งทุกวัน โดยปกติหากทางร้านได้รับการโอนเงินและแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และก่อน10.30 น ในวันเสาร์-อาทิตย์ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันนั้นทันทีและหากหลังจากนั้นจะจัดส่งให้ในวันถัดไป เนื่องจากพัสดุทุกชิ้นจะรวบรวมส่งไปรษณีย์ในเวลาประมาณ 16.30น-17.30น.ของแต่ละวัน จันทร์-ศุกร์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดณขัตฤกษ์ ประมาณ 11.30น.ระยะเวลาในการจัดส่งในเขตภาคกลางกรุงเทพฯและปริมลฑล 1-2วันทำการ เขตภาคอื่น 2-3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นนำจ่ายของไปรษณีย์ปลายทาง หากปลายทางอยู่ในพื้นทีรับผิดชอบของ ปณ.อนญาติเอกชนฯ การจัดส่งจากต้นทางไปถึง ปณ.เอกชนฯ จะไม่เกิน 2-3 วัน สำหรับระยะเวลาการนำจ่ายให้จาก ปณ.เอกชนฯ ถึงผู้รับ จะขึ้นอยู่กับรอบนำจ่ายของ ปณ.เอกชนฯ นั้นๆ        

    3. จัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งทาง Kerry Epress จะรับจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วัน *ที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริง หากไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง Kerry มีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องแล้วคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาท คิดเงินเพิ่มกรณีอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 200 บาท ทำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ Kerry สูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง Kerry มากกว่าทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ ทาง kerry จะปิดรอบประมาณ 15.00 น

      * เนื่องจาก Kerry คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวมากกว่ากล่องขนาดมาตราฐานทั่วไปถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บและทาง Kerry จะไม่รับประกันความเสียหาย ดั้งนั้นทางร้านจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ! เว้นแต่ทางลูกค้าแจ้งทางร้านว่าต้องการที่จ่ายค่าส่งเพิ่มและรับความเสี่ยงเอง

   4. จัดส่งทาง J&T Express และ Flash Express จะรับจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วัน ปิดรอบประมาณ 15.00น. และที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริงถ้าไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องโทรติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง J& หรือ Flash Expess Tมีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องและคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาททำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ J&Tสูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง J&T มากกว่า ทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ 

   * เนื่องจาก Kerry Express, J&T Express  และ flash Express คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวเป็นพิเศษถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บ ทางร้านขอสงวนสิทธ์ที่จะเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

 # รหัสไปรษณีย์เขต พื้นที่ห่างไกล ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 50 บาทหากเลือกการจัดส่งทาง Kerry Express และ J&T Epress

     23170 50240 50250 50260 50270 50310 50350 51160 52160 52180 55220 56160 57170 57180 

     57260 57310 57340 58000 58110 58120 58130 58140 58150 63170 67260 71180 71240 81150

     82160 84280 95110 95130 95150 95160 95170 96110 96120 96130 96140 96220 96150 96160

     996210

# รหัสไปรษณีย์เขต พื้นที่ห่างไกล ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 50 บาทหากเลือกการจัดส่งทาง  Flash Epress

     20120 23170 23000 50260 50270 50310 50350 55130 55160 55220 58110 58120 58130 58140

     58150 63170 67260 71180 71240 81130 81150 82150 82160 84280 84360 92110 92120 94000

     94110 94120 94130 94140 94150 94160 94170 94180 94190 94220 94230 95000 95110 95120

     95130 95140 95150 95160 95170 96000 96110 96120 96130 96140 96150 96160 96170 96180

     96190 96210 96220

  * ค่าจัดส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจะมีการบวกค่ากล่องพัสดุและอุปกรณ์แพ๊คกิ้งอื่นๆไว้ด้วย

          * เมื่อสินค้าของท่านถูกส่งแล้วทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ Tracking Number ไว้ในรายละเอียดของรายการสั่งซื้อของท่านและระบบจะส่งเมล์ไปยังอีเมล์ที่ทางคุณลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้จากเมนู "ประวัติรายการสั่งซื้อ" http://www.chatchaielec.com/shop/history.php

 หากภายใน3วันไม่ได้รับสินค้าสามารถส่งข้อความแจ้งทางร้านได้ที่แบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว 

                   


หน้าร้านหน้าร้าน

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารธนชาติ
พร้อมเพย์
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ไปรษณีย์ EMS
 Kerry Express
 J&T Express
 Flash Express