ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ

PromptPay

เงื่อนไขการจัดส่ง (อัพเดด 13/07/2562)

   หลังจากทางร้านได้รับการโอนเงินและหากแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00.ในวันจันทร์ถึงศุกร์และก่อน 10.30น.ในวันเสาร์ - วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ  ตามปกติทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ตามที่ท่านได้เลือกแบบวิธีจัดส่งไว้ภายในวันนั้น หากหลังจากเวลา 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และหลัง 10.30น.ในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆจะจัดส่งให้ในวันถัดไป หรือหากทางร้านมีปัญหาขัดข้องบางประการที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันถัดไปโดยทางร้านจะติดต่อกลับไปยังคุณลูกค้าผ่านกล่องส่งความในรายการสั่งซื้อนั้นๆ หรือในกรณีเร่งด่วนทางร้านจะโทรติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้

     การจัดส่งแต่ละแบบ มีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดดังนี้

    1. จัดส่งแบบพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมากและไม่ต้องการความเร่งด่วนโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ สำหรับเขตกรุงเทพฯ ปริมลฑลและเขตภาคกลาง และเขตภาคอื่นๆ จะใช้เวลาประมาณ 5-7วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะทางและปริมาณงานของไปรณีย์    การส่งพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน สามารถใช้หมายเลขติดตาม Tracking Number ไปตรวจสอบแบบออนไลน์ได้แต่ระบบจะแสดงเฉพาะวันที่รับเข้าระบบและวันที่ถึงปลายทางเท่านั้นจะไม่แสดงสถานะทุกขั้นตอนแบบ EMS และส่งได้ไม่เกิน 2 ก.ก หากเกิน 2 ก.ก ทางร้านจะจัดส่งให้ในแบบ พัสดุ อีโคโพสต์ ( Eco post )

    2. จัดส่งแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จะมีรอบการจัดส่งทุกวัน โดยปกติหากทางร้านได้รับการโอนเงินและแจ้งการโอนเงินก่อน 14.00น.ในวันจันทร์-ศุกร์และก่อน10.30 น ในวันเสาร์-อาทิตย์ทางร้านจะจัดส่งให้ภายในวันนั้นทันทีและหากหลังจากนั้นจะจัดส่งให้ในวันถัดไป เนื่องจากพัสดุทุกชิ้นจะรวบรวมส่งไปรษณีย์ในเวลาประมาณ 15.30น.ของแต่ละวัน จันทร์-ศุกร์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดณขัตฤกษ์ ประมาณ 11.30น.ระยะเวลาในการจัดส่งในเขตภาคกลางกรุงเทพฯและปริมลฑล 1-2วันทำการ เขตภาคอื่น 2-3 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นนำจ่ายของไปรษณีย์ปลายทาง หากปลายทางอยู่ในพื้นทีรับผิดชอบของ ปณ.อนญาติเอกชนฯ การจัดส่งจากต้นทางไปถึง ปณ.เอกชนฯ จะไม่เกิน 2-3 วัน สำหรับระยะเวลาการนำจ่ายให้จาก ปณ.เอกชนฯ ถึงผู้รับ จะขึ้นอยู่กับรอบนำจ่ายของ ปณ.เอกชนฯ นั้นๆ        

    3. จัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งทาง Kerry Epress จะรับจัดส่งทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ *ที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริงถ้าไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง Kerry มีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องแล้วคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาท คิดเงินเพิ่มกรณีอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประมาณ 200 บาท ทำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ Kerry สูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง Kerry มากกว่าทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ ทาง kerry จะปิดรอบประมาณ 15.00 น

      * เนื่องจาก Kerry คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวมากกว่ากล่องขนาดมาตราฐานทั่วไปถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บและทาง Kerry จะไม่รับประกันความเสียหาย ดั้งนั้นทางร้านจึงขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน ! เว้นแต่ทางลูกค้าแจ้งทางร้านว่าต้องการที่จ่ายค่าส่งเพิ่มและรับความเสี่ยงเอง

   4. จัดส่งทาง J&T Express การจัดส่งทาง J&T Express จะรับจัดส่งทุกวันไม่มีวันหยุด 365 วัน วันจันทร์ -อาทิตย์ปิดรอบประมาณ 17.00น. เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์จะมีการปิดรอบการจัดส่งที่ประมาณ 14.00 น และที่สำคัญต้องมีเบอร์โทรศัพท์ผู้รับและต้องสามารถโทรติดต่อได้จริงถ้าไม่มีจะไม่รับเพราะพนักงานต้องโทรติดต่อผู้รับก่อนที่นำส่งพัสดุ และเนื่องจากทาง J&Tมีการคำนวนค่าส่งแบบคิดจากขนาดกล่องและคิดจากน้ำหนักของกล่องและยังมีการคิดเงินเพิ่มในกรณีปลายทางอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล 50 บาททำให้ทางร้านไม่สามารถตั้งค่าระบบให้คำนวนค่าจัดส่งให้คงที่ตายตัวได้ ดั้งนั้นในกรณีที่ค่าจัดส่งของ J&Tสูงกว่าที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้ามากเกินไป ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกส่งสินค้ากับผู้ให้บริการที่ราคาถูกกว่า เว้นแต่กรณีที่ทางลูกค้ายินดีจะจ่ายเงินค่าส่งเพิ่ม และเมื่อทางร้านตรวจสอบแล้วต้องเรียกค่าจัดส่งเพิ่มทางร้านจะแจ้งไว้ในแบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ และหากค่าส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่าทาง J&T มากกว่า ทางร้านจะมีการแจ้งคืนค่าส่งไว้ในกล่องข้อความหรือ Message Box ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ 

   * เนื่องจาก J&T คิดค่าส่งจากวัดขนาดของกล่องพัสดุด้วย จึงทำให้สินค้าบางชิ้นที่จำเป็นต้องใช้กล่องพัสดุที่มีความกว้างหรือยาวเป็นพิเศษถูกคิดค่าส่งสูงกว่ามากจากที่ทางร้านเรียกเก็บ ทางร้านขอสงวนสิทธิืที่จะเปลียนไปจัดส่งให้ทางไปรษณีย์  EMS แทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน

  รหัสไปรษณีย์ของ เขตในพื้นที่ห่างไกล ที่ต้องจ่ายเพิ่ม 50 บาทหากเลือกการจัดส่งทาง Kerry Express และ J&T Epress

      23170  50240  50260  50270  50310  58130   51160   52160   56160   57170  57260   57340
      58000    58110  58130  81150  95130  95150   95160   95170   96110   96120  96130   96140
      96220  50250  50350  52180  55220  57180   57310   58120   58140   58150  63170   67260
     71180   71240  82160  84280  95110  96150   96160   96160   96210

 

          * ค่าจัดส่งที่ทางร้านเรียกเก็บจะมีการบวกค่ากล่องพัสดุและอุปกรณ์แพ๊คกิ้งอื่นๆไว้ด้วย

          * เมื่อสินค้าของท่านถูกส่งแล้วทางร้านจะแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุ Tracking Number ไว้ในรายละเอียดของรายการสั่งซื้อของท่านและระบบจะส่งเมล์ไปยังอีเมล์ที่ทางคุณลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ทางลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการสั่งซื้อได้จากเมนู "ประวัติรายการสั่งซื้อ" http://www.chatchaielec.com/shop/history.php

 หากภายใน3วันไม่ได้รับสินค้าสามารถส่งข้อความแจ้งทางร้านได้ที่แบบฟรอมส่งข้อความ (Message Box ) ในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็ว 

                   


หน้าร้านหน้าร้าน

รถเข็น  

ว่าง
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารธนชาติ
พร้อมเพย์
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ไปรษณีย์ EMS
 Kerry Express
 J&T Express
 Flash Express