ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า

สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ

PromptPay

PromptPay

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

         สินค้าทุกชิ้นหากมีปัญหาทางร้านจะรับประกันเปลียนหรือคืนภายใน 7 วัน โดยเริ่มดูจากวันที่ท่านเซ็นต์รับพัสดุไปรษณีย์ ดังนั้นหากได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบสินค้าว่าอยู่ในสถาพสมบรูณ์และใช้งานได้หรือไม่ หากสินค้ามีปัญหาให้แจ้งทางร้านก่อนภายใน 7 วัน นับจากที่ท่านได้เซ็นต์รับสินค้าจากบุรุษไปรษณีย์ โดยสามารถส่งข้อความแจ้งทางร้านได้ที่แบบฟรอมส่งข้อความในหน้ารายละเอียดของรายการสั่งซื้อนั้นๆ เพราะจะทำให้ตรวจสอบได้รวดเร็วและระบบจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกด้วย เมื่อทางร้านได้ตอบรับการขอเปลียนสินค้าแล้วก็ขอให้ท่านดำเนินการขอเปลียน หรือคืนสินค้าตามขั้นตอนต่อไป 

     * หากมีการสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น ผิดสเป็ค ที่เกิดจากทางลูกค้าเอง เช่นสั่งซื้อโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้านั้นๆ  ทางร้านจะไม่ขอรับเปลียนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ดั้งนั้นหากไม่แน่ใจในตัวสินค้าและหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้านั้นๆไม่ควรสั่งซื้อครับ

     * สินค้าประเภทไอซี ทรานซิสเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์หรืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำต่างๆ หากมีการบัดกรีจะไม่สามารถคืนหรือเปลียนได้ทุกกรณี

เงื่อนไขการเปลียนสินค้า  

       ทางลูกค้าจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนกลับมาให้ทางร้านตรวจสอบก่อน หลังจากทางร้านตรวจสอบสินค้าแล้วหากเกิดจากตัวสินค้าเอง ทางร้านจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่เปลียนให้โดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการคืนเงินค่าสินค้า  

       ลูกค้าจำเป็นต้องส่งสินค้าคืนกลับมาให้ทางร้านตรวจสอบก่อนพร้อมกับแนบหมายเลขบัญชีมาด้วย หลังจากทางร้านได้รับสินค้าและตรวจสอบสินค้าแล้ว หากสินค้าชำรุดจากการขนส่งหรือใช้งานไม่ได้ที่เกิดจากตัวสินค้าเอง ทางร้านจะโอนเงินค่าสินค้าคืนให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

      

       ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการหน้าร้านหน้าร้าน

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารธนชาติ
พร้อมเพย์
ธนาคารกรุงเทพฯ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน
ไปรษณีย์ EMS
 Kerry Express
 J&T Express
 Flash Express