ค้นหาสินค้า

หมวดหมู่สินค้า

PromptPay

PromptPay

เงื่อนไขต่างๆในการสั่งซื้อสินค้า * ปรับปรุง 17 ม.ค 2566

 1.เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า   

        1.0 ทางร้านเพิ่มช่องทางสั่งซื้อทางไลน์ อ่านวิธีสั่งซื้อ >>  คลิก 

        1.1.สำหรับลูกค้าประเภท บริษัทหรือองค์กรที่ต้องการใบเสนอราคา ทางลูกค้าสามารถโหลดใบเสนอราคาและใบกำกับสินค้าได้ หลังจากทำรายการสั่งซื้อและทางร้านไม่สามารถออกใบกำกับภาษี VAT 7% ได้ ออกเป็นใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น    ตัวอย่างใบเสร็จ

    
       ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

 

ไลน์ไอดี chatchaielec.co


หน้าร้านหน้าร้าน

รถเข็น  

ว่าง

สินค้าใหม่

No new products at this time

 Flash Express
 COD by Flash